BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE BMW THÁNG 06

 

BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE BMW THÁNG 06
NHÓM XE DÒNG XE PHIÊN BẢN GIÁ NIÊM YẾT CHI TIẾT
SEDAN THE 3

 

BMW-320i Sportline 1.295.000.000
BMW-320i Msport 1.509.000.000
BMW-330iMsport 1.629.000.000
BMW-320i Sportline LCI 1.489.000.000
BMW-320i Msport LCI 1.689.000.000
BMW-330i Msport LCI 1.869.000.000
THE 5 BMW-520i 1.889.000.000
BMW-520i Msport 2.299.000.000
BMW-530i-Msport LCI 2.945.000.000
THE 7 BMW-730Li-LCI-Msport 4.179.000.000
BMW-730Li-LCI-PureExcellence 4.399.000.000
BMW-735i-MsportAll New 5.199.000.000
BMW-735i-PureExcellence All New 5.339.000.000
BMW-740i-PureExcellence All New 6.599.000.000
Gran Coupé – Roadster Z4 BMW-Z4-30i 3.509.000.000
THE 4 BMW-430i-GrandCoupe Msport 2.929.000.000
THE 8 BMW-840i GrandCoupe Msport 6.899.000.000
Sport Utility Vehicle (SUV) X3 BMW-X3-20i Msport 1.659.000.000
BMW-X3-20i Msport 1.985.000.000
BMW-X3-30i Msport 2.219.000.000
X5 BMW-X5-xDrive40i Msport 3.429.000.000
BMW-X5-xDrive40iXline 3.689.000.000
X7 BMW-X7-Drive40i Msport 6.189.000.000
BMW-X7-Drive40i PureExcellence 7.109.000.000
Sports Activity Coupé (SAC) X4 BMW-X4-Drive20i Msport LCI 3.329.000.000
X6 BMW-X6-Drive40i Msport 4.539.000.000